top of page
Ancla 1

Projectes d'arquitectura

Tots aquests projectes han estat realitzats durant els meus estudis a l'escola d'arquitectura del Vallès (UPC-ETSAV) i estan ordenades inversament a l'any cursat.

bottom of page