top of page
Eixample-Sardà-Ortofoto.jpg
f5455f17a0995c04cffdc619f692ba64.jpg

Situació actual

Una bona part de la façana es resol en acer i vidre, seguint l'estil dels edificis d'oficines nòrdics i nord-americans de l'època. Aquest tipus de tancaments generen unes pèrdues energètiques que estan desfasades amb la normativa actual. Els pilars d'acer travessen tota la façana donant lloc a uns ponts tèrmics que, segons l'estudi del mòdul de façana ens suposaven unes pèrdues molt elevades, per no parlar que el factor més important que ens condiciona aquests canvis són les finestres, ja que al tenir una transmitància de 5,7 les pèrdues daquest mòdul de façana suposen 700 W.

08df4d32a49154c709642dcab9527008.png
FASE 0.png

Al plànol que es troba a dalt podem veure clarament com aquesta façana necessita una intervenció per complir amb la normativa actual. D'altra banda, el pas del temps ha degradat els materials, i això i la manca d'aïllament ha suposat una necessitat per part dels usuaris d'aclimatar l'interior. Instal·lant aires condicionats que, a nivell compositiu com podem observar a la imatge de l'edifici actual, trenca amb tota estètica de façana. Donant lloc a un edifici desordenat i perdent tota composició ortogonal original buscada per l'arquitecte on els muntants i els ampits regien l'edifici. Tots aquests problemes els veurem solucionats a la nova proposta, fent èmfasi en la importància de la rehabilitació energètica però sense perdre de vista la importància de mantenir l'estètica d'un edifici emblemàtic de l'època.

Fases dactuació

FASE 1.png

Fase 1: Estructura exterior

FASE 2.png

Fase 2: Revestiments

El primer plantejament que vam fer va ser el compositiu, per recuperar la visual original de l'edifici ens vam plantejar l'estratègia d'una pell doble, on l'exterior emularà la composició inicial. D'aquesta manera podem rehabilitar la que ara serà la façana interior sense por de perdre l'ordre compositiu de l'edifici de Robert Terradas.

 

· Fase 1:   Aquesta segona pell està composta de muntants i travessers d'acer galvanitzat seguint els gruixos de la façana original. Amb un ritme de tres muntants més esvelts cadascun més gruixut. El tancament d´aquesta pell exterior seran unes fusteries d´acer simple. Permetent entrar la màxima llum possible a l'edifici, la forma com unim aquesta segona pell a l'edifici es fa mitjançant unes bigues IPN i UPN soldades als nous muntants i ancorades amb unes platines en L als muntants de la façana original permetent un lleuger moviment per evitar flexions per dilatació. Aquestes bigues sustenten una passarel·la practicable amb reixeta, permetent el manteniment tant de les dues façanes com de les instal·lacions d'aire condicionat.

· Fase 2:  Per a la pell interior solucionem el problema de les fusteries i els muntants reculant les finestres, afegint una porta corredissa contínua que queda darrere dels muntants, aquestes corredisses són d'alumini pont tèrmic i doble càmera. Per al revestiment de la llinda utilitzem unes plaques de sistema aquapanel units mitjançant una subestructura de guies d'alumini cargolades. A la qual s'afegeix un aïllant de llana mineral i s'acaba tancant amb aquests panells d'aquapanel efecte gresite. També tractarem els trasdosats aprofitant que traurem el fals sostre preexistent afegint una doble capa de pladur. 

2022147f39f9a6208fcee4844e292196.png
seccion detalle 1.png
seccion detalle 2.png
seccion detalle 3.png
sección detalle 4.png
sección detalle 5.png
b756899937f273467f60fee9bd12fe69.png

Estat actual façana

Proposta pell interior

PREEXISTENTE.png

Estat actual 

PROPUESTA.png

Proposta 

PREEXISTENTE.jpg
RESULTADO.jpg

Rehabilitació de l'ETSEIB   (4rt de carrera)

Aquest edifici es tracta del de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial, construït el 1964 i dissenyat per l'arquitecte Robert Terradas. Situat a Barcelona, zona universitària

bottom of page