top of page
Zona-Universitaria-Aeria-webl.jpg

Mi papel en esta obra fue inicialmente 

Rehabilitació de l'ETSEIB   (4rt de carrera)

Aquest edifici es tracta del de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial, construït el 1964 i dissenyat per l'arquitecte Robert Terradas. Situat a Barcelona, zona universitària

bottom of page