top of page
Marseille-Aerial.jpg

Lloc elegit

1-lugar-elegido.jpg

Per què ho hem triat?

Actualitat
Intenció
2-actualidad-vs-intención.jpg

Oportunitats del lloc

3-oportunidades-del-lugar.jpg

Pont en desús

Vies i contenidors

2,4 km de via

Accés 1

Barri residencial

Barri residencial

Barri residencial

Accés 2

Barri sense equipaments

4-oportunidades2.jpg

Entorn tranquil

Base militar + zona industrial

Gran esplanada a

5 metres d'alçada

Connexió a la ciutat amb 2,4 km de via

Material reutilitzable. Contenidors, vies i taulers de fusta

Punts d´accés a nova cota 5 metres 

Parc nou i vegetació abundant

Manca de comerços al barri

Necessitats

Estratègia

Aconseguir un habitatge per a un llarg període 

de temps

Reutilitzar elements preexistents per materialitzar el projecte i reduir costos

Amenitzar el temps despera per obtenir

la documentació europea (1 any)

Adequar-se al lloc segons les propietats

Aprendre l'idioma per integrar-se

Educació temporal alternativa per a l'escolarització dels infants

Incorporar locals dús col·lectiu

Establir diferents graus de privadesa i interacció social (filtres)

Integració a la ciutat socialitzant amb els nadius de la ciutat

Dinamitzar el final del trajecte VIA-PARC

Possibilitat de l´arribada de més familiars en un futur

Connectar els barris proposant un lloc atractiu i amb accessos estratègics

Equipaments per fer activitats esportives i educatives

Incorporació de locals comercials

Llocs a intervenir

6-lugares-a-intervenir.jpg

"Pati interior" de 5m de desnivell que dóna accés al parc

Invasió del pati

Creació d´un punt d´afluència comercial

Connexió del parc a un barri sense zones verdes properes

Punt amb vistes al pati i connectat al pàrquing preexistent

"Grapar-se"

al terreny

Contenidors i via

Paviment de formigó

sense aprofitar

Estratègia d'invasió "Grapes"

7-Estrategia-de-invasión.jpg

Cimentres i estructura

Col·locació contenidors

Tall 

contenidors

Tancaments i acabats

Resultat

final

Ampliacions

flexibles

Planta proposta

8 planta tipo.png

Comerç - Parc

Parc - Residències

Parc infantil, ja que els nens petits no entenen de fronteres donem una opció real a la integració

Pistes esportives, els esports en equip generen relació

Contrast PB i P1

9-constraste-abajo-arriba.jpg

Espai comercial

Cota 0m

 

Afluència de barris propers

Espai residencial

Cota 5m

 

Parc

Planta

Baixa

Planta

Alta

Perspectiva del projecte

10-perspectiva-del-resultado.jpg

Secció del projecte

11-Secciones-del-lugar.jpg

Espai

residencial

Espai

comercial

Planta i secció "Grapes"

12-Planta-y-Sección-Grapas.jpg

Atmosferes

13-Atmósferas.jpg

1 Privat

6 Públic

Flexibilitat de les "Grapes"

14-Vivienda-ampliable.jpg

Com que els refugiats sirians en arribar a Europa corren la veu entre la seva família plantegem la possibilitat molt comuna que els seus familiars també emprenguin aquest viatge, conseqüentment proposem un model d'habitatge flexible

Maqueta 1/50 "Grapes"

15-Maqueta-1-50.jpg

Maqueta 1/100 Lloc

16-Maqueta-1-100.jpg

Vistes del projecte

17-Render-1.jpg
18-Render-2.jpg

Operació Marsella  (2n de carrera)

Ens trobem el 2016, davant de l'èxode dels habitants de Síria Europa es troba en un gran repte humanitari. Acollir i integrar aquests refugiats, formats i cultes a les seves ciutats. Aquest projecte cerca trobar un lloc d'oportunitat i reaprofitament a Marsella, una de les portes principals a Europa per donar resposta a aquesta demanda.

bottom of page