top of page
0-Montbau-aerial-ortofoto.jpg
0 emplazamiento.png

Emplaçament

Aquest edifici es troba al barri de Montbau de Barcelona, construït l'any 1957 pels arquitectes J. Casamayor, M. Dargallo i E. Giralt. Es tracta d'un bloc d'habitatges plurifamiliar que a causa de l'antiguitat, el deteriorament i l'aspecte incompleix amb la normativa actual en molts aspectes.

Planta Baixa

Un es tracta de l'accessibilitat a l'edifici, se soluciona instal·lant un ascensor al nucli d'escales i s'habilitarà un accés des de la porteria per poder accedir-hi. Per incorporar aquest nou sistema d'accessibilitat complementari la planta d'habitatge pateix algunes modificacions per tal de garantir l'accés a l'interior des de l'ascensor.

1 pb.png
2 ptipo.png

Planta Tipus

Planta Coberta

3 pcoberta.png
4 seccion transversal.png

Secció Transversal

Secció Longitudinal

5 sección longitudinal_edited.jpg
extrusión emplazamiento.png

Per rehabilitar les transmetàncies actuals de l'edifici triem la solució de coberta enjardinada i la façana ventilada de taulell-ciment. El tipus de solució constructiva ens sembla adequada ja que fàcilment amb la superposició de capes i amb un sistema de cambres d'aire que afavoreix l'estalvi energètic i juntament amb la combinació d'un aïllament exterior dotem l'edifici d'un increment d'aïllament acústic i tèrmic. . Aquesta solució permet prescindir de làmines impermeables i barreres de vapor. Aquest acabat de façana és un sistema autoportant ancorat al suport preexistent mitjançant uns perfils d'acer galvanitzat, que queden subjectes mitjançant uns tacs químics. Els panells que proposem per al tancament vist de l'edifici seran de fibrociment, tant pel seu efecte d'acabat com per les característiques. Aquests panells tindran un sistema d'ancoratge que permeti moviments als eixos xyz a la posada en obra per aconseguir una correcta coordinació dimensional i evitar problemes de ruptura per la dilatació i la retracció dels mateixos.

alzados.png
renders emplazamiento.png
render final.jpg

Rehabilitació a Montbau   (3r de carrera)

A mesura que avança la societat, les estructures familiars cada cop són més variades i diferents. L'arquitectura a Espanya està trigant a donar solucions flexibles per a aquesta demanda tan real, una habitació només s'interpreta com un lloc on dormir quan ha de ser una "sala" un lloc amb opcions de variabilitat.

bottom of page