top of page
0-la-verneda-ortofoto.jpg

Situació preexistent

1 situación preexistente.png

Planejament

Planeamiento propuesto urbanismo
Planeamiento vigente urbanismo
Parámetros urbanísticos actuales
Parámetros urbanísticos propuesta

Integració de la proposta

4 integración 1.jpg

Continuïtats 

Transport públic

5 integración 2.png

Espai públic

6 Planta espacio público.png
6 secciones largas.png

S3

S4

6 s2.png
6 s1.png

S2

S1

Estudi solar

7.1 OMBRES SOLSTICI HIVERN 12.jpg
7.2 OMBRES SOLSTICI HIVERN 17 .jpg

Solstici d'hivern (21/12) 12 pm

Solstici d'hivern (21/12) 17 pm

7.3 OMBRES SOLSTICI 12 ESTIU.jpg
7.4 OMBRES SOLSTICI ESTIU 17 .jpg

Solstici d'hivern (21/06) 12 pm

Solstici d'estiu (21/06) 17 pm

Edificabilitat

Edificabilidad urbanismo

Fases del Projecte

Fases de intervención urbanismo
8.1 fase 2.jpg

FASE 2

8.2 fase 4.jpg

FASE 4

8.3 fase 5.jpg

FASE 5

8.4 fase 6.jpg

FASE 6

Reparcel·lació a la Verneda   (4t de carrera)

Ens trobem al barri del Bon Pastor aquest lloc on actuem té certa particularitat, la qual es tracta que la poma es troba separada pel límit de dos municipis, Barcelona i Sant Adrià. Això a efectes pràctics de la realitat ha causat que només es faci la intervenció al tram que queda dins de Barcelona, nosaltres ja que es tracta d'un exercici intervindrem a tot l'àmbit.

bottom of page