top of page
0-La-Llacuna-Ortofoto.jpg
0 PB.png

Planta baixa

Ens trobem en un emplaçament amb il·luminació i ventilació a dues cares, l'edifici de la dreta ens dóna la possibilitat a partir de planta tercera de comptar amb aquestes opcions de confort a la cara est, també tindrem en compte que a la part posterior de la parcel·la hi ha una escola a la qual donarem accés des del carrer Llacuna. Aquestes condicions ens marcaran una pauta a l'hora de projectar aquest bloc de vivendes com veurem tot seguit.

Planta primera

En aquest nivell optem per afegir un gimnàs i unes aules d'estudi a nivell de comerç/equipament públic, com podem veure s'ha afegit una rampa i unes escales diferents de les de P2+ per facilitar l'accessibilitat i mostrar més permeable aquest espai. Generant una barreja de fluxos entre els pares que recullen els nens de l'escola o els esperen al bar a PB, els joves que utilitzen les aules per estudiar o fer classes extraescolars i els adults que usin el gimnàs._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

1 P1.png
2 P2+.png

Planta segona + 

A les bases del projecte d'aquest exercici van emfatitzar molt la necessitat de fer uns habitatges flexibles, ja que com podem veure la societat està canviant. El model de família de parella i dos fills cada dia està més desfasat, per tant plantegem tres escenaris possibles 

1. Parella d'adults i dos fills

2. Parella d'adults

3. Habitatge compartit per quatre adults

Aquestes condicions les solucionem fent unes sales (que no dormitoris) ben àmplies per tal que es pugui donar qualsevol ús en ella i un sistema de portes corredisses i envans no estructurals per poder unir aquestes sales.

3 Axos.png
4 Render.png
5 Vistas.png

Habitatges col·lectius al Poblenou (3r de carrera)

A mesura que avança la societat, les estructures familiars cada cop són més variades i diferents. L'arquitectura a Espanya està trigant a donar solucions flexibles per a aquesta demanda tan real, una habitació només s'interpreta com un lloc on dormir quan ha de ser una "sala" un lloc amb opcions de variabilitat.

bottom of page